Jdi na obsah Jdi na menu
 

18. 11. 2010

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

Děti si potřebují neustále rozšiřovat znalosti o přírodě, znát základní pravidla,kterými se příroda řídí a najít tímto souvislosti i ve společenském životě.

Hlavní cíle naší školy

1/ Dovést každé dítě k rozvoji psychické a sociální samostatnosti, naučit základním schopnostem a dovednostem důležitým pro celý život.

Předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků, cestou výchovy a vzdělávání založeném na uspokojování individuálních potřeb a zájmů dětí.

2/ Názorným příkladem děti vzdělávat a vychovávat ke vztahu k přírodě,vytvářet u nich ekologické cítění, vážit si života ve všech formách. Rozvíjení pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, planetou Zemí.  

rozvoj komunikativních dovedností
rozvoj fyzických a psychických schopností
rozvoj tvořivosti
bránit se projevům násilí, ponižování, šikaně
ochrana osobního soukromí ve vztahu s ostatními dětmi

 

zpět