Jdi na obsah Jdi na menu
 

Naše mateřská škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí, při které byly rozšířeny prostory,včetně nového vybavení.
   Původní budova byla zastaralá, nevyhovovala hygienickým podmínkám. V minulosti sloužila jako dětský útulek.
  V přízemí se nachází herna s točitým schodištěm, které vede do ložnice, vedle je nová moderní kuchyně, sklep.Dále se tu nachází šatna pro děti,umývárna s WC a sprchovým koutem, šatna pro zaměstnance a úklidová komora.
  V patře je již zmíněná ložnice, ředitelna, WC pro děti a půdní prostory.
Mateřská škola je jednotřídní s maximální kapacitou 25 dětí. Počet dětí je stanoven dle hygienických  norem, na základě prostorových možností.
  Výchovně vzdělávací činnost je řízena školním vzdělávacím programem /škol.zákon 564/2004 Sb./ s názvem „S mašinkou Matyldou za poznáním“ s hlavními cíli:
osvojování základních poznatků o přírodě a životě (umět pojmenovat zvířata,rostliny,věci)

   vytvoření povědomí sounáležitosti ke světu s živou a neživou přírodou
 

Obsah je rozdělen do integračních bloků JARO – LÉTO – PODZIM – ZIMA s týdenními tématy, např. "O poslední vlaštovce"," Není drak, jako drak" aj.
  Přestože je MŠ asi 3 km od Tachova, snažíme se zúčastňovat kulturních a sportovních akcí ve městě. Chodíme pěšky, pokud počasí dovolí, zpátky se vracíme linkovým autobusem.
  Ve školce mohou starší děti navštěvovat kroužek anglického jazyka,účastnit se lyžařského kurzu.
  Smíšená třída dětí různého věku nabízí větší množství realizace, zvláště mladší děti  se rychle učí nápodobou od starších kamarádů. Ti naopak mají možnost pečovat a pomáhat mladším, předávat jim svoje zkušenosti.
  Další prioritou je, že děti se znají i z mimoškolních aktivit, vzájemně z vesnice, někteří jsou i příbuzní. Menší kolektiv umožňuje zaměstnancům lepší individuální přístup k dětem.
  Podporujeme dobrou spolupráci s rodiči, setkáváme se na různých akcích – tvořivé dílny, brigády, besídky a výlety. Informace předáváme prostřednictvím nástěnek,webových stránek, při každodenním styku. Větší akce se snažíme zachytit na fotografiích,které umisťujeme na stránky: http://skolkastudanka.rajce.idnes.cz/

Kolektiv tvoří: Ivana Šoulová – ředitelka
               Lucie Matoušová – učitelka
               Jiřina Raabová - kuchařka, vedoucí ŠJ
              Helena Kořínková - nekvalifikovaná učitelka, uklízečka
                      

 

pokračování